Władze

Zarząd NTIE kadencji 2023-2027

Prezes

 • prof. dr hab. Dorota Jelonek

Wiceprezesi

 • prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska
 • prof. dr hab. Witold Chmielarz
 • dr hab. Helena Dudycz, prof. UEW

Członkowie Zarządu

 • dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE w Katowicach
 • dr hab. Michał Goliński, prof. SGH 
 • dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US

Sekretarz

 • dr inż.  Tomasz Turek

Skarbnik

 • dr hab. inż. Paula Bajdor, prof. PCz

Rada Naukowa

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski

Członkowie

 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska
 • prof. dr hab. Paweł Lula
 • prof. dr hab. inż. Kesra Nermend
 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski
 • dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof. UEW
 • dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH
 • dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS
 • dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO
 • dr hab.Krzysztof Węcel, prof. UEP

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca

 • dr hab. Agata Filipowska, prof. UEP

Członkowie

 • dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH
 • dr Jędrzej Wieczorkowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

 • dr hab. Marcin Hernes, prof. UEW

Członkowie

 • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki
 • dr Marek Zborowski

Komisja Konkursowa

Przewodnicząca

 • dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE w Katowicach

Członkowie

 • dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE w Katowicach
 • dr Mariusz Żytniewski