Członkostwo

Deklaracja członkowska

Zostań członkiem naszego Towarzystwa – wypełnioną deklarację, pobraną z załącznika, prosimy przesłać na adres NTIE:

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej
Al. Armii Krajowej 36B, 42-201 Częstochowa
Telefon: 32 257 56 86

Załącznik: deklaracja członkowska

Składki członkowskie

Wpisowe wynosi 50 zł.
Roczna składka członkowska Towarzystwa wynosi 40 zł (dla studentów 20 zł).
Prosimy o uregulowanie należności, dokonując wpłat na konto:

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej
ING Bank Śląski SA oddział Katowice
Ul. Mickiewicza 3, 40-092 Katowice
Nr konta: 57 1050 1214 1000 0023 4356 2829

Ze wszystkimi sprawami finansowymi (także dot. składek członkowskich) proszę zgłaszać się do pani dr inż. Pauli Bajdor pełniącej funkcję Skarbnika Towarzystwa poprzez formularz kontaktowy wybierając kategorię „Sprawy finansowe”.

Kodeks honorowy

Wstęp

Członkostwo w Naukowym Towarzystwie Informatyki Ekonomicznej jest zaszczytem. Nakłada też na każdego Członka obowiązki formalne, określone w Statucie Towarzystwa, jak i honorowe: naukowe, towarzyskie, społeczne, kulturowe.

W dążeniu do utrzymania wysokiego poziomu naukowego, obyczajowego i etycznego NTIE przyjmuje następujące zasady postępowania honorowego. Za podstawę przyjmuje się ogólne wartości etyczne, jak wolność, odpowiedzialność, własność prywatna, uczciwość naukowa oraz prawo do samorealizacji*.

Postanowienia Kodeksu NTIE

Członek NTIE

  1. Dąży do podejmowania wysiłków na rzecz rozwoju społecznego.
  2. Dąży do rozwoju wiedzy i kultury informacyjnej i informatycznej, w tym upowszechnia dorobek własny i swoich Kolegów.
  3. Niesie aktywną pomoc w zakresie rozwoju naukowego Członków NTIE.
  4. Jest uczciwy i nie szkodzi innym.
  5. Szanuje prawa własności, w tym także prawa własności w zakresie copyrights. W szczególności nie stosuje i potępia plagiaty.
  6. Szanuje pamięć zmarłych Członków Towarzystwa i dąży do zachowania ich pamięci.
  7. Traktuje każde naruszenie postanowień Kodeksu jako niezgodne z członkostwem w NTIE.

———

* Kodeks został opracowany przy uwzględnieniu następujących źródeł:

  1. Kodeks Etyczny ACM (z października 1998 r.).
  2. „Zagrożenia etyczne wynikające z rozwoju informatyki” – materiały z konferencji w dniu 28 października 1998 r., PAN, Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN (Warszawa 1999).