Konkursy

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVII Konkursie Prac Dyplomowych Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Zapraszamy do zgłaszania prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich związanych tematycznie z informatyką ekonomiczną i obronionych w 2023 r.

Termin przesyłania kompletu dokumentów: 21 kwietnia 2024 roku.

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy przesłać:

  • pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf),
  • pismo przewodnie Promotora,
  • zaświadczenie potwierdzające obronę pracy w 2023 roku (np. zaświadczenie o ukończeniu studiów),
  • streszczenie pracy.

Wszystkich zainteresowanych Autorów i Promotorów prac zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem XXVII Konkursu Prac Dyplomowych NTIE na stronie internetowej: https://katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie.

Formularz do składania dokumentów konkursowych jest dostępny pod adresem: https://katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie/formularz-zgloszeniowy. 

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!

Komisja Konkursowa NTIE:
Prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak – przewodniczący
Dr Marek Mędrek – sekretarz
Dr Karol Korczak
Dr Mariusz Żytniewski

>>> Pobierz Regulamin Konkursu NTIE 2024

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż Komisja Konkursowa Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej w składzie:
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE – przewodnicząca
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE – członek
dr Mariusz Żytniewski – sekretarz
rozstrzygnęła wyniki XXVI Konkursu Prac Dyplomowych NTIE.

Do Konkursu zgłoszono łącznie 23 prace, w tym 14 prac magisterskich i 4 prace licencjackie/inżynierskie oraz 5 prac doktorskich. Na podstawie recenzji zrealizowanych przez grono znamienitych Profesorów, Członków NTIE wyłoniono zwycięzców Konkursu. Zgodnie z regulaminem Konkursu każda praca została zrecenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów. Wśród laureatów Konkursu znaleźli się Autorzy i Promotorzy prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, które otrzymały największą liczbę punktów przyznaną na etapie recenzji.

W konkursie na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską z informatyki ekonomicznej obronioną w roku 2022 ogłoszono następujące wyniki:

W konkursie wzięły udział cztery prace licencjackie. Decyzją Komisji zwyciężyła najlepsza praca z najwyższym wynikiem punktowym. Miejsca drugiego i trzeciego nie przyznano.

Zwycięzca Konkursu wśród Prac Licencjackich lub Inżynierskich:
Autor: Jakub Patelski
Tytuł pracy: Dynamiczne wyznaczanie cen ogłoszeń na portalach ogłoszeniowych
Promotor: dr hab. Agata Filipowska, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W konkursie na najlepszą pracę magisterską z informatyki ekonomicznej obronioną w roku 2022 ogłoszono następujące wyniki:

W konkursie wzięło udział czternaście prac magisterskich. Przyznano jedno pierwsze miejsce, dwa miejsca drugie ex aequo oraz jedno miejsce trzecie za odpowiednio najwyższymi wynikami punktowymi uzyskanymi w recenzjach:

Pierwsze miejsce:
Autor: Mikołaj Woźniak
Tytuł pracy: Nadzorowana i częściowo nadzorowana klasyfikacja intencji użytkownika w zapytaniach
Promotor: dr hab. Agata Filipowska, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Drugie miejsce ex aequo:
Autor: Krystian Łukasik
Tytuł pracy: Badanie empiryczne wartości danych polskich użytkowników internetu. Analiza procesu komodyfikacji danych przez platformy cyfrowe na przykładzie wyszukiwarki Google
Promotor: dr hab. Michał Goliński, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa

Drugie miejsce ex aequo:
Autor: Arkadiusz Iwanicki
Tytuł pracy: Zabezpieczanie danych z wykorzystaniem technologii blockchain
Promotor: dr Karol Korczak, Uniwersytet Łódzki

Trzecie miejsce:
Autor: Bartłomiej Orlik
Tytuł pracy: Projekt oraz wdrożenie systemu analizy sekwencji zdarzeń prowadzących do churn’u w firmie telekomunikacyjnej
Promotor: dr Jędrzej Wieczorkowski, Szkoła Główna Handlowa

W konkursie na najlepszą pracę doktorską z informatyki ekonomicznej obronioną w roku 2022 zwyciężyły następujące prace, plasując się kolejno:

Pierwsze miejsce:
Autor: Izabella Krzemińska
Tytuł pracy: Automatic Data-Based Personality Assessment as a Method of Electronic Services Auto-Personalisation
Promotor: prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Promotor pomocniczy: dr Marcin Szmydt, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Drugie miejsce:
Autor: Dominik Filipiak
Tytuł pracy: Exploring features of paintings for modelling preferences of buyers on the Polish art market
Promotor: prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Promotor pomocniczy: dr hab. Agata Filipowska, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Trzecie miejsce:
Autor: Kateryna Czerniachowska
Tytuł pracy: Shelf space allocation methods for nested product categories and virtual segments in retail management
Promotor: dr hab. inż. Marcin Hernes prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dziękujemy wszystkim uczestnikom XXVI Konkursu Prac Dyplomowych NTIE za zgłoszenie prac, wyróżniających się szczególnie wysokim poziomem.
Nasze wielkie podziękowania kierujemy na ręce Recenzentów za wyrażenie zgody na podjęcie się wysiłku wykonania recenzji i wkład pracy w ich realizacje, umożliwiając tym samym terminowe rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję.
Pragniemy ogłosić, iż uroczyste wręczenie nagród konkursowych odbędzie się na V Kongresie NTIE organizowanym w ramach X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości” w Olsztynie koło Częstochowy w dniach 5 – 6 października 2023 r.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na wręczenie nagród!

W imieniu Komisji Konkursowej
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE

Otwarcie XXVI Konkursu Prac Dyplomowych Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Konkursie Prac Dyplomowych Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Zapraszamy do zgłaszania prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich związanych tematycznie z informatyką ekonomiczną i obronionych w 2022 r.

Prace wraz z kompletem dokumentów w wersji elektronicznej prosimy przesyłać przez stronę internetową Konkursu NTIE https://katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie.
Formularz zgłoszeniowy do składania dokumentów do Konkursu jest dostępny pod adresem https://katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie/formularz-zgloszeniowy.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń w XXVI Konkursie NTIE w terminie do 20 lutego 2023 roku!

Komisja Konkursowa NTIE
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE
dr Mariusz Żytniewski

Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, iż Komisja Konkursowa Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej w składzie:
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE – przewodnicząca
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE – członek
dr Mariusz Żytniewski – sekretarz
rozstrzygnęła wyniki XXV Konkursu Prac Dyplomowych NTIE.

W konkursie na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską z informatyki ekonomicznej obronioną w roku 2021 ogłoszono następujące wyniki:

Pierwsze miejsce (liczba otrzymanych punktów 66):
Autor: Oskar Riewe-Perła
Tytuł pracy: Human Activity Recognition and Prediction in Smart Home Environment
with Deep Learning
Promotor: dr hab. Agata Filipowska, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Drugie miejsce (liczba otrzymanych punktów 64):
Autor: Renata Gola
Tytuł pracy: Zastosowanie narzędzi Business Intelligence do analizy wpływu mediów
społecznościowych na wartość europejskich spółek publicznych
Promotor: dr hab. Jacek Cypryjański, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Trzecie miejsce (liczba otrzymanych punktów 63):
Autor: Oskar Dołżkiewicz
Tytuł pracy: Wykorzystanie metod głębokiego uczenia ze wzmocnieniem w grach
Promotor: dr hab. Agata Filipowska, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W konkursie na najlepszą pracę magisterską z informatyki ekonomicznej obronioną w roku 2021 ogłoszono następujące wyniki:

Pierwsze miejsce (liczba otrzymanych punktów: 64):
Autor: Magda Witecka
Tytuł pracy: Analiza e-sportowców w grze Counter Strike: Global Offensive
Promotor: dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Drugie miejsce (liczba otrzymanych punktów: 61) ex aequo:
Autor: Bartłomiej Hadasik
Tytuł pracy: Reduction of information asymmetry in e-commerce: the web scraping approach
Promotor: dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Autor: Błażej Czuczwara
Tytuł pracy: Zastosowanie uczenia maszynowego w wierzytelnościach z użyciem języka Python
Promotor: dr Krzysztof Hauke, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Trzecie miejsce (liczba otrzymanych punktów: 58) ex aequo:
Autor: Adrian Stępniak
Tytuł pracy: Klasyfikacja spożycia według celu za pomocą metod przetwarzania
języka naturalnego
Promotor: dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Autor: Monika Siwiec
Tytuł pracy: Wykorzystanie process mining w przedsiębiorstwach na przykładzie
branży e-commerce
Promotor: dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH , Szkoła Główna Handlowa

Wszystkie informacje o Konkursie mogą Państwo znaleźć na stronie XXV Konkursu Prac Dyplomowych NTIE: https://katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie

Serdecznie zapraszamy!

dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE
dr Mariusz Żytniewski

Komisja Konkursowa Prac Dyplomowych Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej zaprasza do udziału w XXV Konkursie Prac Dyplomowych obronionych w 2021 roku.

Zapraszamy do zgłaszania na Konkurs prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich, związanych z aktualną tematyką z zakresu informatyki ekonomicznej obronionych w czasie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne będzie przesłanie pracy w wersji elektronicznej (plik .pdf), załączenie pisma z oświadczeniem Promotora, potwierdzającym obronę pracy w 2021 roku (skan – plik .pdf) oraz dołączenie streszczenia pracy (plik .pdf). Wszystkich zainteresowanych Autorów i Promotorów prac zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem XXV Konkursu Prac Dyplomowych NTIE na nowej stronie internetowej: https://katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie.

Prace wraz z kompletem dokumentów w wersji elektronicznej prosimy o przesyłanie w terminie do 1 czerwca 2022 roku.

Formularz do składania dokumentów konkursowych jest dostępny pod adresem https://katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie/formularz-zgloszeniowy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXV Konkursie Prac Dyplomowych Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej i życzymy sukcesów Uczestnikom.

Zapraszamy również do kontaktu mailowego pod adresem: konkurs.ntie(at)uekat.pl

Komisja Konkursowa:
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE
dr Mariusz Żytniewski

Podczas uroczystej Gali IV Kongresu Informatyki Ekonomicznej zorganizowanej w dniu 21 października 2021 roku w Olsztynie koło Częstochowy ogłoszono wyniki XXIV Konkursu Prac Dyplomowych NTIE. Laureatom konkursu osobiście pogratulowała i wręczyła pamiątkowe dyplomy Prezes NTIE, Prof. dr hab. Dorota Jelonek w towarzystwie Przewodniczącej Komisji Konkursowej dr hab. inż. Anny Sołtysik-Piorunkiewicz, Prof. UE.

Do Konkursu zgłoszono łącznie 25 prac dyplomowych, w tym 14 prac magisterskich i 11 prac licencjackich/inżynierskich. Prace zostały zrecenzowane przez grono znamienitych Profesorów, Członków NTIE. Na podstawie recenzji wyłoniono zwycięzców Konkursu. Wśród laureatów znalazło się pięciu absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich i czterech absolwentów studiów magisterskich.

W konkursie na Najlepszą Pracę Licencjacka/Inżynierską obronioną z informatyki ekonomicznej w roku 2020 ogłoszono następujące wyniki:

Pierwsze miejsce:
Tytuł pracy: Creation of the Autonomous Vehicle Steering Model in a Simulated Environment
Autorzy: Jacek Jankowiak i Ksawery Smoczyński
Promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Drugie miejsce ex equo:
Tytuł pracy: Ekstrakcja emocji z wykorzystaniem modelu rozpoznającego gesty dłoni
Autor: Mikołaj Woźniak
Promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Tytuł pracy: Projekt mobilnej aplikacji „MetroInfo” do zarządzania informacją w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli
Autor: Tomasz Wajsman
Promotor: dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Trzecie miejsce:
Tytuł pracy: Sztuczna inteligencja w systemach question‐answering
Autor: Aleksander Anku
Promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską obronioną z informatyki ekonomicznej w roku 2020 ogłoszono następujące wyniki:

Pierwsze miejsce:
Tytuł pracy: Wykorzystanie aplikacji „Cyber asystent” w procesie obsługi zgłoszeń dotyczących zagrożeń w Internecie
Autor: mgr Karolina Wrońska
Promotor: dr Karol Korczak, Uniwersytet Łódzki

Drugie miejsce ex equo:
Tytuł pracy: Wybrane aspekty wdrożenia inteligentnej robotyzacji procesów biznesowych
Autor: mgr Jan Ryzner
Promotor: dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa

Tytuł pracy: Budowa metodyki wdrożeń systemów ERP z wykorzystaniem blockchain i technologii chmurowych
Autor: mgr Patryk Morawiec
Promotor: dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Trzecie miejsce:
Tytuł pracy: Model budowania zespołu projektowego w świetle doświadczeń Project Managerów
Autor: Aleksandra Skowronek
Promotor: prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Politechnika Warszawska

Komisja Konkursu NTIE w składzie:
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE – przewodnicząca
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE – członek
dr Mariusz Żytniewski – sekretarz

Komisja Konkursowa Prac Dyplomowych Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej zaprasza do udziału w XXIV Konkursie Prac Dyplomowych obronionych w 2020 roku.

Zapraszamy do zgłaszania na Konkurs prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich, związanych z aktualną tematyką z zakresu informatyki ekonomicznej obronionych w czasie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne będzie przesłanie pracy w wersji elektronicznej (plik .pdf), załączenie pisma z oświadczeniem Promotora, potwierdzającym obronę pracy w 2020 roku (skan – plik .pdf) oraz dołączenie streszczenia pracy (plik .pdf). Wszystkich zainteresowanych Autorów i Promotorów prac zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem XXIV Konkursu Prac Dyplomowych NTIE na nowej stronie internetowej: https://katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie.

Prace wraz z kompletem dokumentów w wersji elektronicznej prosimy o przesyłanie w terminie do 15 marca 2021 roku.

Formularz do składania dokumentów konkursowych jest dostępny pod adresem https://katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie/formularz-zgloszeniowy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIV Konkursie Prac Dyplomowych Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej i życzymy sukcesów Uczestnikom.

Zapraszamy również do kontaktu mailowego pod adresem: konkurs.ntie(at)uekat.pl

Komisja Konkursowa:
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE
dr Mariusz Żytniewski

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

Wyniki XXIII Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej

Na konkurs nadesłano 26 prac, w tym:
– 9 prac licencjackich/inżynierskich,
– 13 prac magisterskich,
– 4 prace doktorskie.

Prace były oceniane według następujących kryteriów:
1. aktualność i ważność tematyki pracy,
2. przydatność dla praktyki,
3. badania własne,
4. oryginalność,
5. wykorzystana literatura,
6. język i forma pracy.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się dnia 30 lipca 2020 roku. Biorąc pod uwagę oceny recenzentów, Komisja Konkursu Prac Dyplomowych przyjęła następujące ustalenia:

I. W grupie prac doktorskich:

1. miejsce: Dorota Celińska-Kopczyńska, Open Source software and the network effects. Promotor: Prof. dr hab. Dariusz T. Dziuba, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, dziubadt@wne.uw.edu.pl

2. miejsce: Iwona Kolasa, Czynniki sukcesu zarządzania projektami zintegrowanych systemów informatycznych w administracji publicznej. Promotor: Prof. dr hab. Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji, ul. Bogucicka 3a Budynek B, 40-226 Katowice, ewa.ziemba@ue.katowice.pl

3. miejsce: Włodzimierz Lewoniewski, Metoda porównywania i wzbogacania informacji w wielojęzycznych serwisach WIKI na podstawie analizy ich jakości. Promotor: Prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, witold.abramowicz@uep.edu.pl

II. W grupie prac magisterskich:

1. miejsce: Paulina Danikiewicz, W stronę nierównowagi informacyjnej – pozycja rynkowa konsumenta w gospodarce danych. Promotor: Prof. dr hab. Michał Goliński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa, mgol@sgh.waw.pl

2. miejsce:

Ex equo:

Piotr Jan Klejnowski, Budowa strategii SEO jako kluczowy element marketingu internetowego przedsiębiorstwa. Promotor: Prof. dr. hab. Andrzej Sobczak, Szkoła Główna Handlowa, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa, Sobczak@sgh.waw.pl

Cezary Duda, Estonia jako wzorzec cyfrowej transformacji. Promotor: Prof. dr hab. Michał Goliński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa, mgol@sgh.waw.pl

3. miejsce: Tomasz Rypień, VR i AR jako narzędzia nowoczesnego marketingu. Promotor: Prof. dr hab. Maria Mach-Król, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, ul. 1 Maja 50 68, 40-287 Katowice, maria.mach-krol@ue.katowice.pl

III. W grupie prac licencjackich:

1. miejsce:

Ex equo:

Kamila Karasiewicz, Wykrywanie nagłówków wyolbrzymiających treść i znaczenie artykułu. Promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, agata.filipowska@ue.poznan.pl

Michał Skrzypek, Rozpoznawanie emocji użytkownika na podstawie danych pozyskanych z czujników smartfona. Promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, agata.filipowska@ue.poznan.pl

2. miejsce:

Ex equo:

Jakub Józefacki, Rozpoznawanie gatunku filmu na podstawie plakatu filmowego. Promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, agata.filipowska@ue.poznan.pl

Zuzanna Żak, Analiza możliwości badania tekstu w celu rozpoznawania sarkazmu. Promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, agata.filipowska@ue.poznan.pl

3. miejsce: Bartłomiej Hadasik, RODO w branży e-commerce na przykładzie sklepu internetowego UNDER MUSCLE. Promotor: dr Joanna Palonka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji, ul. Bogucicka 3a Budynek B, 40-226 Katowice, palonka@ue.katowice.pl

Przewodnicząca: dr hab. inż. Małgorzata Nycz-Łukaszewska, prof. UE
Sekretarz: dr inż. Kamal Matouk
Członek: dr. hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof. UE

Ogłoszenie XXIII Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych
w roku kalendarzowym 2019

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XXIII Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku kalendarzowym 2019. Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl/regulamin.pdf

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf) oraz pismo przewodnie Promotora wraz z jego oświadczeniem, że praca została obroniona w 2019 roku (skan – plik .pdf) prosimy przesłać w terminie do 15 marca 2020 roku za pomocą strony:
www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl

Przewodnicząca: dr hab. inż. Małgorzata Nycz, prof. UE – malgorzata.nycz(at)ue.wroc.pl
Sekretarz: dr inż. Kamal Matouk – kamal.matouk(at)ue.wroc.pl
Członek komisji: dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof. UE – iwona.chomiak(at)ue.wroc.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie

Komisja konkursowa, XXII Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2018, w składzie:

– przewodnicząca: prof. UE, dr hab. inż. Małgorzata Nycz-Łukaszewska,
– sekretarz: dr inż. Marcin Hernes,
– członek: dr Artur Rot,

biorąc pod uwagę oceny recenzentów, przyjęła następujące ustalenia dotyczące nagród:

I. W grupie prac doktorskich:

1. miejsce: Anna Maria Misiak, Determinanty implementacji systemów Business Intelligence, promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania,

2. miejsce: Milena Stróżyna, Modelling of Risk and Reliability of Maritime Transport Services, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

3. miejsce: Marcin Ludzia, Projektowanie architektury informatycznej miasta, promotor: dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

II. W grupie prac magisterskich:

1. miejsce: Marta Radomska, Projekt wdrożenia Visual Management jako narzędzia wspomagającego zarządzanie procesami produkcji w firmie z branży budowlanej, promotor: dr inż. Olga Sobolewska, Politechnika Warszawska,

2. miejsce: Tomasz Żołądek, Proces projektowania robót strzałowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod informatycznych w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych, promotor: dr hab. Andrzej Bytniewski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

3. miejsce: Sebastian Przygoda, Sztuczna Inteligencja – zarys rozwoju, perspektyw i potencjalnego wpływu na społeczeństwo, promotor: dr hab. Michał Goliński, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

III. W grupie prac licencjackich:

1. miejsce:

Ex equo:

Michał Michalak, Comparative Analysis of NoSQL Databases for AIS, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Kamil Nowak, Ocena jakości artykułów Wikipedii na podstawie jakości cytowanych publikacji, promotor: dr Krzysztof Węcel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

2. miejsce

Ex equo:

Szymon Wieczorek, Recommendation of Music based on Visual Sentiment Analysis with Convolutional Neural Networks, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Jakub Bartosiewicz, Koncepcja systemu informacyjnego dla zastosowania modeli data mining w działaniach marketingu internetowego, promotor: dr Jędrzej Wieczorkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

3. miejsce:

Ex equo:

Marta Joanna Duszyńska, Projekt przedsięwzięcia startup dla sprzedaży ręcznie robionej ceramiki, promotor: dr inż. Olga Sobolewska, Politechnika Warszawska,

Michał Kleszcz, Wdrażanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym ZPC Śnieżka S.A., promotor: dr inż. Kamal Matouk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Ogłoszenie XXII Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych
w roku kalendarzowym 2018

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XXII Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku kalendarzowym 2018. Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl/regulamin

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf) oraz pismo przewodnie Promotora wraz z jego oświadczeniem, że praca została obroniona w 2018 roku (skan – plik .pdf) prosimy przesłać w terminie do 15 marca 2019 roku za pomocą strony:
www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl

Przewodnicząca: dr hab. inż. Małgorzata Nycz-Łukaszewska, prof. UE – malgorzata.nycz-lukaszewska(at)ue.wroc.pl
Sekretarz: dr inż. Marcin Hernes – marcin.hernes(at)ue.wroc.pl
Członek komisji: dr Artur Rot – artur.rot(at)ue.wroc.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie

Komisja konkursowa, XXI Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2017, w składzie:

– przewodnicząca: prof. UE, dr hab. inż. Małgorzata Nycz-Łukaszewska,
– sekretarz: dr inż. Marcin Hernes,
– członek: dr Artur Rot,

biorąc pod uwagę oceny recenzentów, przyjęła następujące ustalenia dotyczące nagród:

I. W grupie prac magisterskich:

1 miejsce: Agata Chudzińska, Przetwarzanie danych strumieniowych z wykorzystaniem środowiska SAP HANA, promotor: dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

2 miejsce: Paula Kucharska, Strategie działania w ekosystemach biznesu internetowych agencji turystycznych, promotor: dr Krystyna Polańska, Szkoła Główna Handlowa, , SGH w Warszawie,

3 miejsce ex aequo:

Witold Michalak, Zastosowanie narzędzi informatycznych w celu usprawnienia realizacji procesów operacyjnych obsługi wypożyczalni rusztowań, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Rostek, Politechnika Warszawska, Warszawa,

Agnieszka Kowalczyk, Automatyzacja procesów pozyskiwania danych dla procedur zarządzania opakowaniami w firmie farmaceutycznej z wykorzystaniem systemu Harmony, promotor: dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Krzysztof Kalinowski, SAP HANA jako platforma sprzętowa i aplikacyjna w środowisku systemów SAP, promotor: dr hab. inż. Mieczysław Owoc, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

II. W grupie prac licencjackich:

1 miejsce: Dominik Napierała, Branża a obecność firm w mediach społecznościowych – podobieństwa i różnice, promotor: dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

2 miejsce: Katarzyna Kabzińska, Models of Value Proposition of Services using Big Data on the Automotive Market, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

3 miejsce: Paweł Kaczmarski, Projekt wykorzystania technologii BIM w analizie kosztów realizacji inwestycji budowlanych, promotor: dr inż. Olga Sobolewska, Politechnika Warszawska, Warszawa.

Laureaci Konkursu Prac Dyplomowych NTIE 2018:

Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 13 grudnia 2018 w Warszawie podczas uroczystego bankietu konferencji TIAPISZ (13-14 grudnia 2018) www.tiapisz.edu.pl, połączonej z uroczystymi obchodami 50-lecia informatyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Sponsorem nagród Konkursu Prac Dyplomowych NTIE w 2018 r. jest Wydawnictwo CeDeWu z Warszawy, cedewu.pl

Komisja konkursowa XX Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2016 przyjęła następujące ustalenia:

I. W grupie prac doktorskich:

1 miejsce: Monika Eisenbardt, Technologie informacyjno-komunikacyjne źródłem wiedzy prosumentów, promotor: prof. UE dr hab. Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2 miejsce: Bartosz Perkowski, Modelowanie siły powiązań pomiędzy jednostkami w telekomunikacyjnej sieci społecznej, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3 miejsce: Elżbieta Maria Lewańska, Zastosowanie technologii semantycznych w analizie otoczenia podmiotu gospodarczego, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

II. W grupie prac magisterskich:

1 miejsce: Adam Maciaszek, Wykorzystanie technologii Big Data w przetwarzaniu danych AIS, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 miejsce ex aequo:

Paweł Kamiński, Wykorzystanie metody Scrum w praktyce, promotor: prof., dr hab. Andrzej Kobyliński, SGH w Warszawie

Dorota Dziarczykowska, Projekt informatyzacji organizacji sieciowej uwzględniający odpowiedzialną konsumpcję oraz ekonomię dzielenia zasobów materialnych i niematerialnych, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Rostek, Politechnika Warszawska

3 miejsce: Klaudia Zduńczyk, Projekt systemu przetwarzania i analizy danych Big Data z wykorzystaniem technologii Apache Hadoop w przedsiębiorstwie handlowym, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Rostek, Politechnika Warszawska

III. W grupie prac licencjackich:

1 miejsce ex aequo:

Jakub Stróżyk, Bankruptcy prediction with the classical approach and data mining techniques, promotor: prof. dr hab. Jerzy Korczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Natalia Słomowicz, Grywalizacja i gry – wykorzystanie w marketingu, promotor: dr Krzysztof Hauke, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2 miejsce: Michał Woźniak, Projekt systemu wspomagającego testowanie działania sklepu internetowego, promotor: dr inż. Kamil Sitarski, Politechnika Warszawska

3 miejsce ex aequo:

Wiktoria Kornatowska, Zastosowanie narzędzi Business Intelligence do analizy danych na przykładzie 3Shape Poland sp.z o.o., promotor: prof. US dr hab. Jacek Cypryjański, Uniwersytet Szczeciński

Ewelina Górecka, Budowa komputerowego modelu rachunku kosztów działań dla produkcji brokułów, promotor: prof. dr hab. Arkadiusz Januszewski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wręczenie nagród zaplanowane jest podczas uroczystej kolacji w czwartek (29.06.2017) o godzinie 20:00 w Concordia Design w Poznaniu.

Ogłoszenie XX Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny informatyki ekonomicznej obronionych w roku akademickim 2016

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XX Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku kalendarzowym 2016. Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl/regulamin

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf) oraz pismo przewodnie Promotora wraz z zaświadczeniem, że praca została obroniona w 2016 roku (skan – plik .pdf) prosimy przesłać w terminie do 28 lutego 2017 roku za pomocą strony:
www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl

Przewodnicząca: prof. UE, dr hab. inż. Małgorzata Nycz – malgorzata.nycz(at)ue.wroc.pl
Sekretarz: dr inż. Marcin Hernes – marcin.hernes(at)ue.wroc.pl
Członek Komisji: prof. UE, dr hab. Helena Dudycz – helena.dudycz(at)ue.wroc.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie

Komisja konkursowa XIX Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2015 przyjęła następujące ustalenia:

I. W grupie prac doktorskich:

Wyróżnienie: Jacek Małyszko, Automatyczne przetwarzania recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, promotor pomocniczy: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

II. W grupie prac magisterskich:

1 miejsce: Romana Berendt, Analiza wydźwięku komentarzy na temat usług świadczonych przez operatorów energetycznych z wykorzystaniem oprogramowania SAP HANA, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 miejsce: Karolina Konstantynowicz, Wykorzystanie kanw biznesowych do budowy modelu działania działu IT w firmie ubezpieczeniowej, promotor: prof. dr hab. Andrzej Sobczak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

3 miejsce: Paulina Piotrowska, Rywalizacja na rynku transportu lotniczego na przykładzie firm Boening oraz Airbus, promotor: dr Zbigniew Gontar, Uniwersytet Łódzki,

III. W grupie prac licencjackich:

1 miejsce: Piotr Jankowiak i Piotr Kałużny, Human mobility profiling based on Call Detail Records analysis, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 miejsce: Arkadiusz Kołodziejczyk, Modelowanie kryptowaluty z wykorzystaniem mechanizmu dowodu pracy, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3 miejsce: Marcin Jasiński, Rozwiązania Open Source w chmurze obliczeniowej, promotor: dr Krzysztof Hauke, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XIX Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku akademickim 2014/2015

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf), pismo przewodnie Promotora wraz z zaświadczeniem, że praca została obroniona w 2014/2015 roku, prosimy przesłać na adres e-mail: malgorzata.nycz(at)ue.wroc.pl w terminie do 5 lutego 2016

Przewodnicząca: prof. UE, dr hab. inż. Małgorzata Nycz – malgorzata.nycz(at)ue.wroc.pl
Sekretarz: mgr Katarzyna Marciniak – katarzyna.marciniak(at)ue.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy

Komisja konkursowa XVIII Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2014 przyjęła następujące ustalenia:

I. W grupie prac doktorskich:

1 miejsce: Paweł Weichbroth, Hybrydowa metoda wartościowania wiedzy o ścieżkach nawigacji użytkowników portali internetowych, promotor: prof. UE dr hab. Mieczysław Owoc, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

2 miejsce: Aleksander Fafuła, Eksploracja błędów poznawczych inwestorów giełdowych promotor: prof. dr hab. Jerzy Korczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

II. W grupie prac magisterskich:

1 miejsce: Paweł Kozyra, Udostępnienie informacji publicznej w mediach społecznościowych, promotor: prof. UKSW dr hab. Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

2 miejsce: Piotr Zwolenkiewicz, Metody ewolucji podgrafów w telekomunikacyjnym grafie społecznościowym, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

3 miejsce: Robert Marczyński i Łukasz Skrok, Statolatria – implementacja modelu ekonomiczno-demokratycznego jako internetowej symulacji, promotor: prof. SGH dr hab. Tomasz Kuszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

III. W grupie prac licencjackich:

1 miejsce: Milena Ćmil, Ocena możliwości wykorzystania analizy wydźwięku w procesie podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

2 miejsce: Aneta Rycko, Tożsamość w Internecie – świadomość i ochrona w kontekście socjotechnik, promotor: dr Andrzej Sołtysik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

3 miejsce: Łukasz Grzybowski, Zastosowanie metod eksploracji powiązanych danych w domenie zamówień publicznych, promotor: dr Krzysztof Węcel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XVIII Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku akademickim 2013/2014.

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf) prosimy przesłać w terminie do 15 lutego 2015 za pomocą strony: www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl. Pismo przewodnie Promotora wraz z zaświadczeniem, że praca została obroniona w 2013/2014 roku, prosimy przesłać na adres Przewodniczącej Komisji Konkursowej:

prof. UE, dr hab. inż. Małgorzata Nycz
malgorzata.nycz(at)ue.wroc.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Katedra Systemów Sztucznej Inteligencji
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.